سفارش تبلیغ
صبا ویژن
نکته دکتر فیروز اصلانی راجع به مرحوم پرورش

دکتر فیروز اصلانی رئیس گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران که از شاگردان مرحوم علی اکبر پرورش است در خاطره ای کوتاه، به بیان یکی از مصادیق تیزبینی و بصیرت ایشان در شناخت افکار و جریان های التقاطی پرداخته است:
درباره تیز بینی فکری استاد همین بس که چن دسال پیش از انقلاب که برخی کتب به اصطلاح تفسیری گروهک فاسد فرقان درآمد, انحرافی و الحادی بودن آن را به دوستان گوشزد کرد و موجب شد ما علیرغم ادامه مــطلب

+ نوشته شـــده در یکشنبه 92 دی 8ساعــت ساعت 9:44 صبح تــوسط سلمان فارسی | نظر بدهید