سفارش تبلیغ
صبا ویژن
فضیلت نمـــاز اول وقت

امام صادق (ع) فرمود: فضیلت نماز در اول وقت بر آخر وقت، مانند برترى آخرت به دنیا است.


+ نوشته شـــده در چهارشنبه 93 فروردین 27ساعــت ساعت 4:21 عصر تــوسط سلمان فارسی | نظر
برچسب ها: کلید واژه: فضیلت نماز اول وقت، برترى آخرت به دنیا