سفارش تبلیغ
صبا ویژن
خــون شهــدا فـــرش ره مـــا نشــود

تا مکتب خون درست معنا نشود     

بــار دگــر آن روحیــه پیــدا نشود

یاران بجــا مانــده مراقب باشیم      

خـون شهـــدا فرش ره ما نشود

 


+ نوشته شـــده در پنج شنبه 93 فروردین 28ساعــت ساعت 11:46 صبح تــوسط سلمان فارسی | نظر
برچسب ها: کلید واژه: شلمچه، خون شهدا، راهیان نور