سفارش تبلیغ
صبا ویژن
راضی کن تا راضی شود

آیت الله مجتهدی تهرانی:
پیامبر خدا (ص) فرمودند: بنده نزد خداوند سه دفتر دارد. یعنی وقتی از دنیا میرویم سه دفتر جلوی روی ما میگذارند.
اول دفتری که مطالب آن قابل بخشایش نیست. "شرک به خدا"، اگر در حال شرک از دنیا رفته باشیم و توبه نکرده باشیم بخشیده نخواهیم شد، این را هم بگویم که ریاکاری، شرک خفی است و در این دفتر قرار میگیرد.
دومین دفتر، "حق الله" است که دیوان نماز و روزه های ماست. اگر بنده ای نماز خوان بوده یا نبوده و بعداً توبه کرده و نمازخوان شده، تماماً در این دیوان ثبت است. خداوند در این دفتر سخت گیر نیست یعنی در واقع این دفتر شامل ظلم هایی است که بنده به خود کرده است و نه دیگران، خداوند میگوید: به این خیلی اهمیت نمیدهم چون به دیگران که ظلم نکرده ای، حالا هم که پشیمانی و توبه کرده ای من هم قبول میکنم و سخت نمیگیرم.
ادامه مــطلب

+ نوشته شـــده در یکشنبه 92 آذر 17ساعــت ساعت 12:51 صبح تــوسط سلمان فارسی | نظر بدهید