سفارش تبلیغ
صبا ویژن
درد یک زندانی

من برای کسی وصیتی ندارم
*ولی یک مشت درد و رنج دارم.*
خداوندا ...
تو خود شاهدی که من تعهد این آزادی را
با گذراندن تمام *وقت و هستی خویش* ارج نهادم.
با تمام دردها و رنج هایی که بعد از انقلاب بر جانم وارد شد
*صبر و شکیبایی* کردم
ولی این را میدانم که این *سران تازه به دوران رسیده*
نعمت آزادی را درک نکرده اند،
*چون در بند نبوده اند ...*
فرازی از وصیتنامه شهید سید محمد جهان آرا
طراح: سلمان فارسی

شهید سید محمد جهان آرا


+ نوشته شـــده در چهارشنبه 94 اردیبهشت 2ساعــت ساعت 1:50 صبح تــوسط سلمان فارسی | نظر
برچسب ها: کلید واژه: سردار شهید سید محمد جهان آرا، شهدا، وصیتنامه، شهادت