سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سردار شهید حاج محمود قلی پور

درد هر تیــر و ترکــش را تحمـل می کنم ولی انـدوه خمـینی را هرگــز ...
فرازی از وصیت نامه سردار شهید حاج محمود قلی پور
طراح: سلمان فارسی

فرازی از وصیتنامه سردار شهید حاج محمود قلی پور: درد هر تیر و ترکش را تحمل میکنم ولی اندوه خمینی را هرگز ...


+ نوشته شـــده در سه شنبه 92 بهمن 22ساعــت ساعت 8:33 صبح تــوسط سلمان فارسی | نظر
برچسب ها: کلید واژه: سردار شهید حاج محمود قلی پور، درد هر تیر و ترکش را تحمل میکنم