سفارش تبلیغ
صبا ویژن
نور بینایی کسی هستیم که با ما ببیند

حدیثی از امام حسن عسگری (علیه السلام)
نحن کهف لمن التجا الینا (ما پناهگاه کسی هستیم که به سوی ما پناهنده شود) و نور لمن استبصربنا و عصمة لمن اعتصم بنا (و نور بینایی کسی هستیم که با ما ببیند و مایه پاکی کسی هستیم که به ما متوسل شده است) من احبنا کان معنا فی السنام الاعلی و من انحرف عنا فالی النار (کسی که ما را دوست داشته باشد در بالاترین درجه با ماست و کسی که از ما منحرف شده باشد جایگاه آتش جهنم است)
..........
کشف الغمه ج 2 ص 421


+ نوشته شـــده در پنج شنبه 92 دی 19ساعــت ساعت 11:10 عصر تــوسط سلمان فارسی | نظر
برچسب ها: کلید واژه: امام حسن عسگری (ع)، کسی که ما را دوست داشته باشد، ما