سفارش تبلیغ
صبا ویژن
بلبل و جغد خرابه نشین

به جغدی بلبلی گفتا تو در ویرانه جا داری
منم در بوستان بر شاخه سرو آشیان دارم
بگردان روی از این ویران بیا با من سوی بستان
ببین چندین هزاران کاج و سرو ارغوان دارم
جوابش داد ای بلبل تو را ارزانی آن گلشن
مرا این بس که از ویرانه معوا و مکان دارم
اگر ویرانه بد بودی چرا پس دختر زهرا
به ویران می نشستی کز غمش آتش به جان دارم
گذشتم از گل احمر پس از مرگ علی اکبر
به دل شور غم ناکامی آن نوجوان دارم
تو بر سر شور شمشاد و یاس و ارغوان داری
منم در لاله دل داغ عباس جوان دارم
نویسنده: ابوالفضل رشید آبادی


+ نوشته شـــده در دوشنبه 92 آبان 13ساعــت ساعت 1:6 صبح تــوسط سلمان فارسی | نظر بدهید