سفارش تبلیغ
صبا ویژن
کدام آخر؟ آمدت یا نیامدنت!

دعـا پشـت دعـا بـرای آمـدنت
گناه پشت گناه دلیل نیامدنت
دل درگیر میـان این دو انتخاب
کدام آخر؟ آمدنت یا نیامدنت!


+ نوشته شـــده در یکشنبه 92 آذر 10ساعــت ساعت 9:13 عصر تــوسط سلمان فارسی | نظر