سفارش تبلیغ
صبا ویژن
اروند

آب خودش را در اشک های خودش غرق کرد
دریا ی وجود تو را که دید شرم کرد
خواست خودش را بکشد!
دریـــا تـر شـــد ...
متن: گل نرگس .:. طراح: سلمان فارسی

شهدای غواص


+ نوشته شـــده در چهارشنبه 94 فروردین 5ساعــت ساعت 10:45 صبح تــوسط سلمان فارسی | نظر
برچسب ها: کلید واژه: اروند، پل بعثت، شهدای غواص، شهدای مظلوم، اروند رود