قرمز سبز آبي خاکستري
خداوند ـ تبارك و تعالي ـ، شخصي را دوست دارد كه در ميان جمعيّت، بي آن كه هرزه درايي كند و ناسزايي گويد، شوخ باشد، با تفكّرش تنها شود، با عبرت ها خلوت گزيند، و با نماز، شب زنده داري كند . [امام باقر عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت