قرمز سبز آبي خاکستري
نادانى بود به دنيا آرميدن و ناپايدارى آن را ديدن و كوتاهى در كار نيك با يقين به پاداش آن زيان است ، و اطمينان به هر كس پيش از آزمودن او ، كار مردم ناتوان . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت