شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ *نماز اول وقت* نماز مانند ليمو شيرين است هر چه از اول وقت دور تر شود تلخ تر مي گردد. حضرت آيت الله بهجت (ره) طراح: سلمان فارسي
*نقطه سر خط !*
سايز اصلي: http://masirebasirat.ir/wp-content/uploads/2017/04/Limo.jpg
سلام؛ خيلي ممنون ... / شما لطف داريد @};-
زيباست...
تشکر
ساعت دماسنج
.:سلمان فارسي:.
62 امتیاز
30 برگزیده
139 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
.:سلمان فارسي:. عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top