قرمز سبز آبي خاکستري
هركس دانش را بطلبد براي اينكه با دانشمندان همراه شود يا با نادانان بستيزد يا مردم را متوجه خود كند، خداوند او را داخل آتش گرداند . [پيامبر خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت