بخش های مرتبط
پيام
چراغ جادو
+ *حجاب* در روايتي از فاطمه زهرا (س) سؤال شد: *براي زنان چه چيز بهتر است؟* در جواب فرمودند: براي زنان بهترين چيز آن است *كه مردان را نبينند و مردان نيز آنان را نبينند.* طراح: سلمان فارسي
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
*نعمت الهي*
سايز اصلي: http://masirebasirat.ir/wp-content/uploads/2017/03/Hejab-02.jpg
چراغ جادو