قرمز سبز آبي خاکستري
دل ها بر دوستي آن كه به آنها نيكي كند و دشمني آن كه بدان ها بدي كند، سرشته شده است . [رسول خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت