شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ *حجاب* در روايتي از فاطمه زهرا (س) سؤال شد: *براي زنان چه چيز بهتر است؟* در جواب فرمودند: براي زنان بهترين چيز آن است *كه مردان را نبينند و مردان نيز آنان را نبينند.* طراح: سلمان فارسي
*نعمت الهي*
سايز اصلي: http://masirebasirat.ir/wp-content/uploads/2017/03/Hejab-02.jpg
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
.:سلمان فارسي:.
63 امتیاز
30 برگزیده
140 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
.:سلمان فارسي:. عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top