بخش های مرتبط
پيام
mp3 player شوکر
+ کودک فلسطيني در روستاي نبي صالح در کرانه غربي مشغول بازي فوتبال بود که گاز اشک آور ارتش اسرائيل به روي معترضان شهرک سازي هاي اسرائيل پرتاب شده و اشک از چشمان کودک در مي آورد! طراح: سلمان فارسي
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
*قدس را هدف داريم*
سايز اصلي: http://masirebasirat.ir/wp-content/uploads/2017/03/Gaz-ashkavar.jpg
mp3 player شوکر