قرمز سبز آبي خاکستري
و مردى از او خواست تا ايمان را به وى بشناساند ، فرمود : ] چون فردا شود نزد من بيا ، تا در جمع مردمان تو را پاسخ گويم ، تا اگر گفته مرا فراموش كردى ديگرى آن را به خاطر سپارد كه گفتار چون شكار رمنده است يكى را به دست شود و يكى را از دست برود . [ و پاسخ امام را از اين پيش آورديم و آن سخن اوست كه ايمان بر چهار شعبه است . ] [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت